Международна конференция "Приобщаващи и включващи селски и планински райони"

На 10-11 ноември 2022 г. се проведе международната конференция за миграцията на проект Матилде във Вилах, Австрия. 

Ревитализация и ретериториализация чрез миграция и мобилност. Страхотна финална конференция на чудесния проект Matilde (H2020). Вдъхновяващи диалози между учени, ЕК, ОИСР, МОМ, НПО. Невероятно удовлетворение е да съм част от тях.