КНИГИ

Дигиталният гражданин

Въведение
Дигиталният гражданин – политическият проект на интернет революцията
Анна Кръстева

Първа глава
ТРАНСФОРМАЦИИ НА ГРАЖДАНСТВЕНОСТТА