КНИГИ

Монографии

 • Кръстева А. От миграция към мобилност: политики и пътища. София: Изд. на НБУ, 2014.
 • Кръстева А. Еластичен(пост)секуларизъм. София: Контрасенсус, Семинар Бг, 2014. http://www.seminar-bg.eu/item/423-elastichen_postsekularizam.html
 • Кръстева А. Идентичности, дискурс, власт. София: Петекстон, 1999.

Книги

 • Anna Krasteva, Birte Siim, Aino Saarinen (eds) Citizens’ activism and solidarity movements. Contending with populism. Palgrave Studies in European Political Sociology, Palgrave, 2018.
 • Brown, Elinor, Krasteva, Anna, Ranieri, Maria (eds) E-learning & Social media. Education and citizenship for the digital 21st century. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2016.
 • Krasteva Anna et Gueorguieva Petia (dir) La rue et l’-e-rue. Nouvelles contestations citoyennes. Paris : Harmattan, 2015.
 • Krasteva A. et Vasilcu Despina (eds) (2014) Migrations en blanc. Médecins d’est en ouest. Paris : l’Harmattan.
 • Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. НБУ, 2013.
 • Krasteva Anna (dir) E-citoyennetés. Paris : Harmattan, 2013.
 • Brown Elinor and Anna Krasteva (eds) (2013) Migrants and refugees. Equitable education for displaced populations. USA: Information Age Publishing.
 • Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски. София: НБУ, 2010.
 • Krasteva A. et A. Todorov (dir) Les sciences politiques en Bulgarie. Sofia : Presses de la Nouvelle Université Bulgare, 2010.
 • Krasteva A., A.Kasabova, D. Karabonova (eds) Migrations from and to Southeastern Europe. Ravenna: Longo Editore, 2010.
 • Кръстева А. (съст) Българският политик: щрихи към портрета . София: НБУ, 2010.
 • Krasteva A. et A.Todorov (dir) L’engagement citoyen. Sofia: NUB, 2009.
 • Krasteva A. (ed) Immigration and integration: European experiences. Sofia: Manfred Worner Foundation, 2008.
 • Кръстева А. и Т. Стоицова (съст) Първа година европейска България избори и образи. София: НБУ, 2008.
 • Кръстева А. и А.Тодоров (съст) Местни избори 2007. София: НБУ, 2008.
 • Krasteva A., A. Todorov, K. Hristova, A. Todorov (dir) Francophonie et intégration europeenne.
 • Sofia: NUB, 2007.
 • Krasteva A. and F. Privitera (eds) Democratisation in postcommunist transition processes in the 90s: lights and shadows. Ravenna: Longo Editore. 2006.
 • Кръстева, А. (съст) . Фигурите на бежанеца. София: НБУ, 2006.
 • Krasteva, A. et A. Todorov (dir) Modernisation, démocratisation, européanisation: la Bulgarie et la Roumanie comparées. Sofia: NBU, 2006.
 • Кръстева, А. (съст) Имиграцията в България. София: IMIR, 2005.
 • Кръстева, А. (съст) От етничност към миграция. София: НБУ, 2004.
 • Кръстева А. и А. Тодоров (съст.) Конфликти, доверие, демокрация. С.: НБУ, 2005.
 • Кръстева А. и А. Тодоров (съст.) Глобализацията и новите граници на политическото. С.: НБУ, 2005.
 • Krasteva, A. et A. Todorov (dir) Conflits, confiance, démocratie. Sofia: NBU, 2004.
 • Krasteva, A. et A. Todorov (dir) La mondialisation et les nouvelles limites du politique. Sofia : EON2000, 2004.
 • Genov, N. and A.Krasteva (Eds) Recent social trends in Bulgaria 1960 - 1995. Montreal etc.: McGill-Queen's University Press, 2000.
 • Krasteva, A. (Ed.). Communities and identitiеs in Bulgaria. Ravenna: Longo Editore, 1999.
 • Кръстева, А.(Съст.) Общности и идентичности в Бьлгария. С: Петекстон, 1998. Krasteva, A. (Ed.). Communities and identitiеs. Sofia: Petekston, 1998.
 • Кръстева, А.(Съст.) Общности и идентичности. С: Петекстон, 1998.
 • Идентичности (в съавторство с Н. Богомилова, И. Кацарски, П. Макариев), София: МЦПМКВ, 1995.
 • Универсално и национално в българската култура (в съавторство с Н. Димитрова, Н. Богомилова, И. Кацарски). София: МЦПМКВ, 1996.

Дигиталният гражданин

Въведение
Дигиталният гражданин – политическият проект на интернет революцията
Анна Кръстева

Първа глава
ТРАНСФОРМАЦИИ НА ГРАЖДАНСТВЕНОСТТА