За нас

CERMES (Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания) е академична организация, специализирана в изследванията в областта на миграцията.

Нашият център е основан преди повече от 15 години, като ние бяхме първите изследователи в България, които се впуснаха в полето на миграционните въпроси на национално, европейско и международно равнище. Нашите основни изследователски интереси са в областта на миграцията и бежанските политики, популизма, гражданството и гражданските мобилизации. Нашето портфолио включва изследователска дейност, преподаване и провеждане на тренинги, предоставяне на експертиза при разработването на политики, публикации и граждански дейности.

Нашият динамичен екип от старши и младши изследователи, които притежават различен, но допълващ се опит, се гордее с уникалната връзка, която осъществява между научните среди, мигрантите, управляващите и гражданското общество.
Изследователският екип на CERMES има богат опит в качествените политологични изследвания както на национално, така и на международно ниво. Участвали сме в множество европейски проекти, в това число и по програмите FP6, FP7 и Horizon 2020. Нашите изследователи имат принос към многобройни публикации за издателства като Routledge, Springler, Palgrave: Macmillan, McGill и др.