Инфо за CERMES

CERMES (Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания) е първата академична организация за миграционни изследвания в България с богат национален и международен изследователски опит. CERMES e специализирана в пет изследвователски сфери: миграционни, бежански,анти-трафик и етнически изследвания; популизъм, пост-демокрация, крайна десница, младежки екстремизъм, радикализация; граждански активизъм, мобилизации, гражданственост; Интернет и политика, хейтъризъм и граждански активизъм в социалните мрежи; политики на града, поява на нови публични пространства, арт и активизъм. CERMES е основан през 2002 г, като бяхме сред първите изследователи в България, които се впуснаха в полето на миграционните политики на национално, европейско и международно ниво. Нашето портфолио включва изследователска дейност, преподаване и провеждане на тренинги, предоставяне на експертиза при разработването на политики, академични публикации и граждански дейности. Нашият динамичен екип от старши и младши изследователи с различен и допълващ се опит, се гордее с уникалната връзка, която осъществява между научните среди, мигрантите, управляващите и гражданското общество. Изследователският екип на CERMES има богат опит в политологични изследвания както на национално, така и на международно ниво. Участвали сме в множество европейски проекти, в това число и по програмите FP6, FP7 и Horizon 2020. Нашите изследователи имат принос към многобройни публикации за издателства като Routledge, Springler, Palgrave: Macmillan, McGill, Brill и др.