Миграционно биенале

На 16 декември в 14:00 ч. пред Аулата на НБУ ключови организации работещи ежедневно и отдадено в помощ на мигрантите ще разкажат за дейностите си на студентите, преподавателите и гостите на университета. 

С участието на:

 

Държавна агенция за бежанците

Международна организация по миграция - България

Български червен кръст - Бежанско-мигрантска служба

Каритас София

Фондация за достъп до права

Бежанският консултативен съвет

Политическа и гражданска обсерватория

Център за миграционни изследвания

Център за кариерно развитие

 

Специален музикален поздрав на деца от регистрационно-приемателния център, гр. София към ДАБ при МС.