Тематична седмица "Разнообразие и миграция"

НБУ не се бои от разнообразието, затова преподаватели и студенти от Центъра за миграционни изследвания (CERMES) организираме за втора поредна година тематичната седмица „Разнообразие и миграция“. Наука, преподаване и арт ще отворят разнообразни хоризонти за разбиране на връзките на миграциите с развитието и правата, за споделяне на иновативни политики и практики от света, Европа и България, за изграждане на интердисциплинарна общност.

 21.11. |цял ден| НБУ – Стартиране на кампания #КОИСАмигрантиТЕ?

Целта на кампанията #КОИСАмигрантиТЕ? е да запознае обществото с личните истории на мигранти, които живеят в България.

Откриването на Човека зад статистиката и числата е най-добрият начин да бъдат преодолени стереотипите и да се борим с пропагандата и наложените негативни образи.

Студентите на НБУ са поканени да разкажат истинските истории на хора като нас чрез думи или образи и да ги споделят в социалните мрежи с #КОИСАмигрантиТЕ?

Очакваме Вашите текстове или кратки видео-разкази

22.11. |18.00 часа| зуум – Студентски семинар „Миграционни феномени“

Студенти от миграционните курсове на департамент „Политически науки“ ще представят свои авторски проучвания за различните миграционни феномени.

23.11. |9.30 часа| офис ВКБООН – теренно посещение за студентите от миграционните курсове на департамент „Политически науки“ в представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН

Ще може да се запознаете с дейността на най-голямата, глобална организация, чиято мисия е да спасява човешки животи, да защитава права и да изгражда по-добро бъдеще за бежанци, насилствено изселени общности и лица без гражданство.

24.11. |18.00 часа| Аула, НБУ – прожекция и дебат на тема „Принудителният труд, робството и трафикът на хора през XXI век“

Ще бъдат прожектирани два късометражни филма, на чиято основа е изградена кампанията за превенция на трафика на хора “Can you see me?” / „Виждаш ли ме?“, представят различните начини за въвличане и форми на експлоатация.

Кампанията за превенция на трафика на хора се реализира в партньорство между Националната комисия за трафика на хора и Фондация „Кампания А21“, с която Нов български университет има сключен рамков договор за сътрудничество.

В рамките на събитието ще се състои и интердисциплинарна дискусия по проблемите на трафика на хора и как този вид престъпност влияе върху всяка една сфера на държавния и обществен живот – политика, право, сигурност, бизнес и конкурентоспособност и т.н.

25.11. |цял ден| 601 офис, корпус 2 на НБУ – ден на отворените врати на Център за миграционни изследвания. 

Ще имате възможност да се запознаете с динамичения екип от изследователи, както и с разнообразните дейности на Центръа в областта на миграцията и бежанските политики, популизма, гражданството и гражданските мобилизации.В деня на отворените врати ще имате възможност да разберете повече за възможностите за стаж  в Центъра за миграционни изследвания.