Правата на човека в епоха на кризи

Организатори:
департамент „Политически науки“, съвместно с департамент „Право“ и департамент „Здравеопазване и социална работа“
Участници:
Конференцията е интердисциплинарна и обединява перспективите на политолози, юристи, социални работници, преподаватели и студенти, учени, правозащитници, представители на институции, журналисти.

 

Форумът е осветен на две големи годишнини - 30-годишнината от създаването на НБУ и 30 години от присъединяването на България към Европейската Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

 

Събитието има амбицията да анализира предизвикателствата пред теорията, преподаването и практиката на защита на правата на човека в контекста на множество и припокриващи се кризи от национален, регионален и глобален характер.