Участие в коментарно студио за парламентарните избори