Проф. Анна Кръстева: САЩ разграждат реда, който десетилетия наред изграждаха