Какъв е политическият прочит на пакта за мобилност? Интервю в Свободна зона на Георги Коритаров