Жени - учени с етнически и имигрантски корени

Жени - учени с етнически и имигрантски корени, ръководен от Свободния университет в Брюксел, 6-та Рамкова програма (2006 -2007)