Укрепване на административните възможности на съответните държавни институции и развитие на национална коалиция за формулиране и прилагане на нови имигрантски политики в контекста на присъединяването на България към ЕС

Укрепване на административните възможности на съответните държавни институции и развитие на национална коалиция за формулиране и прилагане на нови имигрантски политики в контекста на присъединяването на България към ЕС, ръководен от фондация Манфред Вьорнер в партньорство със CERMES (2006 -2008)