Миграция и човешки права: алтернативи на принудителните мерки

Проект: Миграция и човешки права: алтернативи на принудителните мерки, юли 2010 г., организирана в рамките на дейността на Трансатлантическия Форум за Миграция и Интеграция (ТФМИ), представен в България от партньорите си Център за миграционни изследвания към Нов Български Университет (CERMES) и фондация Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП). ТФМИ е създаден през 2008г. от Германския Фонд Маршал (German Marshall Fund of the United States) и фондация Робърт Бош (Robert Bosch Stiftung).