Докато не се сформира правителство в Германия, ЕС ще изпитва трудности.