РАДИО

РАДИОПроф. Анна Кръстева. Посланието на изборите във Великобритания е, че гражданите искат политики, които да бъдат ориентирани към множеството им проблеми