CEASEVAL - ОЦЕНКА НА ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ ПОД НАТИСК И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ (HORIZON 2020, 2017-2019)

Проектът има множество цели: на първо място, емпирично да тества и да предложи нова теоретична рамка на процеса на многостепенно управление на общата европейска система за убежище; на второ, ще бъде направена критична оценка на общата европейска система за убежище, като ще бъдат идентифицирани и анализирани несъответствията в европейските стандарти за приемане на бежанци и националните законодателства и тяхното приложение. Друга цел е разработването на нови политики чрез предлагането на различни алтернативи за прилагане на обща европейска система за убежище, което впоследствие да доведе до валидна оценка на това да каква степен хармонизацията (законодателството и прилагането) и солидарността са възможни  и необходими.

http://ceaseval.eu