PhD програма Управление на разнообразието (Diversity management) - мобилности на преподаватели и студенти в рамките на международната PhD програма

PhD програма Управление на разнообразието (Diversity management) -   мобилности на преподаватели и студенти в рамките на международната PhD програма, организирана от Университета в Болония, Италия, Университета в Грац, Австрия, Университета в Приморска, Словения и Нов Бълграски Университет, България, финансиран от CEI (Central European Initiative), (2010-2012)