Policies and innovations for the cities

Cities and innovations
Collective
Evelina Staykova and Juliana Hadjichoneva
Avangard Prima
978-619-239-754-8
137
електронен
2022
Български

Това, което читателят ще открие в този сборник са полезни и интересни примери за доброто планиране и управление на градските политики и градската среда. Перспективата във всеки от докладите е непременно иновативна. Днес, повече от всякога е валиден принципът за иновации и отвореност за промени, особено в градски контекст. Там местните власти, търсят възможности и подкрепа в иновациите, така че да предложат нови и ефикасни решения на градските проблеми и управление.

Сборникът е полезно четиво за следващите випуски на школата, но включените изследвания и проекти биха могли да послужат на всеки – студент, изследовател, преподавател, експерт, политик, общински служител, практик, активист, мечтател, който изследва или се вълнува от това как може и трябва да се подобри качеството на живот в града.