Анна Кръстева “Тръмп – нетрадиционният политик, който изпрати една бурна година.” Инвестор, 24.12.18.