Професор по миграция: отмяната на наредбата за бежанците е проява на изключително лoш политически тон