Формирането на правителство в Германиия ще бъде стабизизиращ сигнал за ЕС