Политическите скандали у нас нямат оздравяваща сила