Професионалните протестъри. От Гърмен назад не се вижда.- Маргиналия