Още едно видео по проекта "DETECT" е почти готово

Заснемане на видеот за проекта "DETECT":

Хляб и изкуство за креативно интеркултурно гражданство.