Политиците - най-ненужните?

Политиците - най-ненужните?

проф. Анна Кръстева и проф. Росен Стоянов

Университет за всички

4 юни 2019 18.00 ч.

Нова конферентна зала, Ректорат, Северно крило, Софийски университет

 

Защо най-вдъхновяващите и най-влиятелните лидери днес не са политици? Кой носи отговорността, че преходът от комунизъм към демокрация е на път да се трансформира в преход от демокрация към пост-демокрация? Как се конструира среда, в която конспирацията се оказв по-адекваатен обяснителен ключ от доверието? Кой и как дизайнира перманентната криза като новата нормалност? Тези и други въпроси на ролята, (без)отговорността и (не)отчетността на политиците ще бъдат анализирани през призмата на лидершипа, европейските ценности, пост-демократичната криза.

Анна Кръстева е професор по политически науки в НБУ, доктор хонорис кауза на Университета Лил във Франция, главен редактор на международното списание ‘Southestern Europe’ (Brill). Автор е на над 100 публикации в 15 страни, гост-професор в множество чуждестранни университети, председател и член на множество международни научни съвети, ръководител и участник в европейски и национални научни проекти. Сред последните й публикации е “ Citizens activism and solidarity movements” (co-ed, 2019,Palgrave). Работи в сферата на новите мобилизации он и оф-лайн, пост-демокрацията, популизма и др.

Росен К. Стоянов е професор по обществени комуникации и информационни науки в НБУ, редактор и съставител на Сборник Лятна школа по ПР и член на редколегия на Годишник на департамент Масови комуникации, НБУ. Автор е на научни статии и студии, както и на четири книги, член научни съвети, участник в европейски и национални научни проекти. Сред последните му публикации са „Комуникационна демокрация” (2016) и Политически комуникационни практики (2017). Член е на БАПРА и EUPRERA. Работи в сферата на социология на Интернет, политическите комуникации, теорията на масовите комуникации и др.