Анна Кръстева за Европа и България.-Дарик, 12.12.18.