Британските избори породиха политическия парадокс – победата като загуба