Евромания е новата мода. Хората не искат екзити, сега е време за стратегическо лидерство