Участие в коментарното студио за президентските избори в Русия