Quo vadis, Европа. От петте сценария на Юнкер България избира шестия