Начало на кампанията #КОИСАмигрантиТЕ?

Центърът за миграционна излседвания стартира кампанията #КОИСАмигрантиТЕ?, чиято цел е да запознае обществото с личните истории на мигранти, които живеят в България, което да бъде алтернатива на по-популярните негативни наративи.

Откриването на Човека зад статистиката и числата е най-добрият начин да бъдат преодолени стереотипите и да се борим с пропагандата и наложените негативни образи.

Студентите на НБУ са поканени да разкажат истинските истории на мигрантите в България чрез думи или образи.

Очакваме интересни есета, плакати, снимки и видеа, които ще се споделят в социалните мрежи с #КОИСАмигрантиТЕ?

Открийте повече информация и представените истории на страницата на кампанията в социалните мрежи: https://www.facebook.com/groups/692775692114935

 Правата на човека в епоха на кризи

Организатори:
департамент „Политически науки“, съвместно с департамент „Право“ и департамент „Здравеопазване и социална работа“
Участници:
Конференцията е интердисциплинарна и обединява перспективите на политолози, юристи, социални работници, преподаватели и студенти, учени, правозащитници, представители на институции, журналисти.

 

Форумът е осветен на две големи годишнини - 30-годишнината от създаването на НБУ и 30 години от присъединяването на България към Европейската Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

 

Събитието има амбицията да анализира предизвикателствата пред теорията, преподаването и практиката на защита на правата на човека в контекста на множество и припокриващи се кризи от национален, регионален и глобален характер.

 Тематична седмица "Разнообразие и миграция"

НБУ не се бои от разнообразието, затова преподаватели и студенти от Центъра за миграционни изследвания (CERMES) организираме за втора поредна година тематичната седмица „Разнообразие и миграция“. Наука, преподаване и арт ще отворят разнообразни хоризонти за разбиране на връзките на миграциите с развитието и правата, за споделяне на иновативни политики и практики от света, Европа и България, за изграждане на интердисциплинарна общност.

 21.11. |цял ден| НБУ – Стартиране на кампания #КОИСАмигрантиТЕ?

Целта на кампанията #КОИСАмигрантиТЕ? е да запознае обществото с личните истории на мигранти, които живеят в България.

Откриването на Човека зад статистиката и числата е най-добрият начин да бъдат преодолени стереотипите и да се борим с пропагандата и наложените негативни образи.

Студентите на НБУ са поканени да разкажат истинските истории на хора като нас чрез думи или образи и да ги споделят в социалните мрежи с #КОИСАмигрантиТЕ?

Очакваме Вашите текстове или кратки видео-разкази

22.11. |18.00 часа| зуум – Студентски семинар „Миграционни феномени“

Студенти от миграционните курсове на департамент „Политически науки“ ще представят свои авторски проучвания за различните миграционни феномени.

23.11. |9.30 часа| офис ВКБООН – теренно посещение за студентите от миграционните курсове на департамент „Политически науки“ в представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН

Ще може да се запознаете с дейността на най-голямата, глобална организация, чиято мисия е да спасява човешки животи, да защитава права и да изгражда по-добро бъдеще за бежанци, насилствено изселени общности и лица без гражданство.

24.11. |18.00 часа| Аула, НБУ – прожекция и дебат на тема „Принудителният труд, робството и трафикът на хора през XXI век“

Ще бъдат прожектирани два късометражни филма, на чиято основа е изградена кампанията за превенция на трафика на хора “Can you see me?” / „Виждаш ли ме?“, представят различните начини за въвличане и форми на експлоатация.

Кампанията за превенция на трафика на хора се реализира в партньорство между Националната комисия за трафика на хора и Фондация „Кампания А21“, с която Нов български университет има сключен рамков договор за сътрудничество.

В рамките на събитието ще се състои и интердисциплинарна дискусия по проблемите на трафика на хора и как този вид престъпност влияе върху всяка една сфера на държавния и обществен живот – политика, право, сигурност, бизнес и конкурентоспособност и т.н.

25.11. |цял ден| 601 офис, корпус 2 на НБУ – ден на отворените врати на Център за миграционни изследвания. 

Ще имате възможност да се запознаете с динамичения екип от изследователи, както и с разнообразните дейности на Центръа в областта на миграцията и бежанските политики, популизма, гражданството и гражданските мобилизации.В деня на отворените врати ще имате възможност да разберете повече за възможностите за стаж  в Центъра за миграционни изследвания.

 Международна конференция "Приобщаващи и включващи селски и планински райони"

На 10-11 ноември 2022 г. се проведе международната конференция за миграцията на проект Матилде във Вилах, Австрия. 

Ревитализация и ретериториализация чрез миграция и мобилност. Страхотна финална конференция на чудесния проект Matilde (H2020). Вдъхновяващи диалози между учени, ЕК, ОИСР, МОМ, НПО. Невероятно удовлетворение е да съм част от тях.Нов Policy Brief "Return Migration in Bulgaria: A Policy Context of Missed Opportunities", написан от Евелина Стайкова и публикуван от Österreichische Gesellschaft für Europapolitik

Read the new Policy Brief ‘Return Migration in Bulgaria: A Policy Context of Missed Opportunities’ written by Evelina Staykova and published by Österreichische Gesellschaft für Europapolitik

in the frame of the #WB2EU project.

✔️The policy brief focuses mainly on the demographic crisis in Bulgaria, the phenomenon of return migration as a possible solution and need for a thorough re-evaluation of current policies concerning return migration in Bulgaria.

In the policy brief the author Evelina Staykova proposes the following policy recommendations:

1. Identifying and managing the main obstacles to return.

2. Ensuring better interconnectedness between the ‘diaspora’ and the policies of

3. return migration in order to facilitate return and re-integration.

4. Developing a comprehensive package of measures dealing both with decisions

5. to emigrate and return.

6. Better implementation of the national policies and strategies in the field of migration.

👉Access the full Policy Brief here: https://www.oegfe.at/wp…/uploads/2022/11/PB-172022.pdf…

#policypaper #policybrief #demography #population #migration #bulgaria #returnmigation #WB2EU

.

The Policy Brief is published in the framework of the WB2EU project. The project aims at the establishment of a network of renowned think-tanks, do-tanks, universities, higher education institutes and policy centres from the Western Balkans, neighbouring countries and EU member states that will be most decisive for the enlargement process and Europeanisation of the region in the upcoming years. The WB2EU project is co-funded by the European Commission under its Erasmus+ Jean Monnet programme.4-та лаборатория Ideas go public: 19-20 май 2022 г., Париж

Right in between the tail of the presidential race and the head of the parliamentary elections, our WB2EU 4th Ideas go public Lab will focus on the general politics of enlargement in France. The Russian aggression on Ukraine has rekindled a movement of solidarity and mobilisation akin to those of 1956 for Hungary, 1968 for Prague or the 1980’s for Poland. The reconfirmation for Ukraine of its European destiny, in the face of war, and its domino effect on Georgia and Moldova, triggered a refreshed interest in the French public and political spectrum, for the EU’s enlargement goals and processes. In this regard, we found relevant to reflect on what this novel context could mean for the Balkans’ path into the EU. And the associated political narratives and plays.

Following the usual pattern, the WB2EU Ideas go public Lab will have an afternoon specialist round table, an evening public event – followed by a formal get together – and a WB2EU Network meeting for debriefing and reflecting on the next steps in the framework of the project.

So, the WB2EU 4th Ideas go public Lab will serve the following purpose:

  • To have an intensive debate about the general politics of enlargement in France, the EU’s enlargement goals and processes.
  • To reflect on what the latest developments in Europe mean for the Balkans’ path into the European Union.
  • To have an exchange with political stakeholders and further establish academia-policy-politics alliance around the project

 

PROGRAMME

Day 1: 19 May (Thursday)

Venue: EuropaNova premises, 64bis av. de New Yok, 75016 Paris

16:00h – 16:30h: Coffee reception

16:30h – 18:30h: Round-table discussion (closed session)

The Western Balkans EU accession process in a French perspective

Speakers:

Julien Arnoult, EuropaNova

Clotilde Warin, European Affairs expert, French MFA, Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie

Krisela Hackaj, Executive Director, Cooperation and Development Institute (Tirana), WB2EU network

Moderated by Elise Bernard, EuropaNova, WB2EU network

Featuring academic experts and students, institutional stakeholders and opinion leaders.

18:00h – 18:30h: Q&A

Partners invited to the discussion: Institut Montaigne, ECFR-French office, Heinrich Böll Stiftung Paris, Fondation Jean-Jaurès, Fondapol, Groupe d’Etudes Géopolitiques, diplomatic circles in Paris. Bearing in mind the possible changes in the institutions after the April presidential election, the cabinet of the French president and the Secretary for European Affairs will be represented.

Media partners invited to the discussion: La Croix, Ouest-France (press), Radio France, Euradio (radio), AFP (agency).

18:30h – 19:00h: Break

 

19:00h – 20:30h: Public debate (livestreaming will be provided)

Venue: EuropaNova premises, 64bis av. de New Yok, 75016 Paris

The path to the EU – how the war in Ukraine has reopened the case for enlargement 

Welcome: Edouard Gaudot, EuropaNova, WB2EU network

Keynote speech:

André Gattolin, French Senator LREM, Vice-chair of European Affairs

Discussants:

Tineke Strik, Dutch MEP Greens EFA (video message)

Gwendoline Delbos-Corfield, French MEP Greens EFA

Nebojsa Vukadinovic, Expert for the European Commission on pre-accession funds

Oana Popescu-Zamfir, Director, GlobalFocus Center (Bucharest), WB2EU network

Moderated by Paul Schmidt, General Secretary, Austrian Society for European Politics, WB2EU network

Concluding remarks: Elise Bernard, EuropaNova, WB2EU network

Registration and livestreaming (for the public debate):

On-site registration: anna.lelkes@europanova.eu

Distance registration via Zoom

Twitter & Facebook & YouTube

21:00h: DinnerWB2EU - Европеизацията среща демокрацията отдолу: Западните Балкани в търсене на европейски и демократичен импулс

Първа конференция на страхотния проект WB2EU

Европеизацията среща демокрацията отдолу: Западните Балкани в търсене на европейски и демократичен импулс

Great kick-off conference of the great project - WB2EU

Europeanization meets democracy from below: the Western Balkans on the search for the new European and democratic momentumАнна Кръстева: Мерките срещу корона вируса – малка надежда, голяма предпазливост. Проф. Анна Кръстева, политолог, Бизнес старт, 21.04.2020

Анна Кръстева: Мерките срещу корона вируса – малка надежда, голяма предпазливост. Проф. Анна Кръстева, политолог, Бизнес старт, 21.04.2020

Вирусът под контрол – какво означава това и как определя политиката? Има два индикатора: един заразен да предава заразата на (по-малко от) един човек; капацитета на здравната система. Два типа лидери се борят с корона кризата: хирургически прецизните знаят тези индикатори и ги казват на своите граждани, спонтанно афективните правят пресконференции в 23 часа в празнична нощ. Рационалните лидери знаят и казват, че няма магически политики и че ефектът на разхлабването на рестрикциите ще бъде оценен след 2 седмици. У нас някои мерки така шеметно се сменят, че много време за обмисляне и оценка не остава. Българският модел е специфичен – рестриктивна политика и доста разхлабена практика. Засега работи. Тези теми, както и опитът на Германия, Щвеция, Япония и други обсъдихме с Живка Попатанасова – винаги динамична и търсеща международните поуки от добри политики.

Цялото интервю вижте на линка по долу:


Subscribe to