Илдико Отова

Илдико Отова

Илдико Отова

Доктор по политически науки и носител на стипендията "Чарлз Мозер" за високи постижения в областта на политическите науки и гражданска доблест, Илдико Отова понастоящем е преподавател и програмен консултант на департамент "Политически науки" в своята Алма Матер, Нов български университет.

Илдико Отова работи и като изследовател в CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания, Нов български университет). 

Преподавателските и изследователските й интереси включват въпроси, свързани с миграцията и бежанците,малцинствата, интеграцията, градските политики и (е)гражданството, популизма, крайната десница и екстремизма, както и съвременните форми на антисемитизъм.

Илдико Отова има опит като изследивател и координатор в различни изследователски проекти на национално и международно ниво, включително няколко проекта по програма Хоризонт 2020. Тя е външен експерт, оценяващ проектни предложения за Европейската комисия.

Илдико Отова е и хоноруван преподавател в Софийския университет "Свети Климент Охридски". 
Тя има редица публикации на английски, френски, руски и български език. Последната й книга е "Миграция и популизъм в България". Routledge, 2021 г. (в съавторство).

Илдико Отова има доказан опит в неправителствения сектор като експерт по проекти и като консултант по фондонабиране и застъпничество за водещи хуманитарни организации. Тя има опит в разработването, координирането и изпълнението на проекти на терен за организации като Международния спасителен комитет (IRC).
 


E-mail
Phone
( +359 ) 887 385 559