Евелина Стайкова

Евелина Стайкова

Евелина Стайкова

Евелина Стайкова има докторска степен по Политически науки и е доцент в Нов български университет. Тя е ръководител на департамента по Политически науки. Нейните преподавателски и научни интереси са в областта на миграцията, гражданствеността и градските политики. Евелина Стайкова участва в и координира национални и международни научни проекти. Тя е автор на множество статии, публикувани на български език и в чуждестранни издания.


E-mail