Укрепване трансграничното сътрудничество относно управлението на миграционните потоци с фокус върху Западните Балкани

Укрепване трансграничното сътрудничество относно управлението на миграционните потоци с фокус върху Западните Балкани , ръководен от Група 484, Сърбия (2006-2007) с участието на 7 страни