Бежанци и публична администрация

Бежанци и публична администрация, ръководен от Анна Кръстева и финансиран от програма MATRA на Холандското посолство (2004 - 2005)