За бежанската криза, националните егоизми, лидерството