Bulgarian and Balkan migrations and mobilities, Sociological Problems, 1/2, 2012

soc_problemi_cover.jpg

Български и балкански миграции и мобилности

Водещ на броя: Анна Кръстева

Миграционна политика: европейски, балкански и български проекции

 • Росица Генчева, Автоетнография на прехода: понятията бежанец, убежище и трафик на хора в България след 1989 г.
 • Валерия Иларева, Миграционният контрол и правото на семеен живот
 • Евелина Стайкова, Миграция и гражданство: глобални предизвикателства с локални измерения
 • Миряна Мороквасич, Транснационална мобилност на висококвалифицираните. Предизвикателства пред Събрия и Западните Балкани

Граници, идентичности, политики на паметта

 • Анна Кръстева, Граници или глобализация: балкански дилеми
 • Валентина Ганева-Райчева, Политики и практики при конструиране на памет и наследство: Съюзът на тракийските дружества в България
 • Магдалена Елчинова, Граница и категоризиране: върху случая на изселниците от България и Турция през 1989 г.
 • Меглена Златкова и Стойка Пенкова, Завръщания през границата. Форми на преминаване на българо-турската граница от младите поколения
 • Ирена Бокова, Граници, мобилност и реконструиране на територии
 • Петко Христов, Гурбет и идентичност: по материали от Западна България, Източна Сърбия и Западна Македония

Интеграционна политика: европейски, национални и градски перспективи

 • Звезда Ванкова, България в международния Индекс за политиките на интеграция на мигранти (MIPEX)
 • Илдико Отова, Миграция, интеграция, градове: европейски контекст
 • Ваня Иванова, Завръщане от миграция в концепции, политики и образи

Бежанците – от травмата до интеграцията

 • Албена Чолакова, Между институционализация и неформализация на професионални кариери на бежанци в Бьлгария и Франция. Парадоксални ефекти
 • Мария Кокину, Политическите бежанци в Гърция и България след края на Гражданската война (1946 – 1949). Дискусия върху понятието бежанец по повод един епизод от гръцката история
 • Анна Ризова, Бебетата – бегълци: непридружените непълнолетни бегълци в България
 • Мила Манчева и Андрей Нончев, Интегриране на деца бежанци и търсещи убежище в българската образователна система

Емиграцията – пожелана и осъществена

 • Алексей Пампоров, Емигрантският опит и намерения за емиграция на населението на РБългария в периода февруари-юли 2011 г.
 • Моника Ибанес Ангуло, Стратегии и тактики на представяне на българските мигранти в Испания
 • Ивайло Марков, Миграция, трансфери и социо-културнa динамика при албанците от Република Македония