Анна Кръстева. Сглобяването на света.- Дневник, 26.04.20