Анна Кръстева: Под кожата или Конспирация 3.0. - Дневник, 18.05.20.