Анна Кръстева за Европа и България в радио Дарик, 12.12.18.