Анна Кръстева участва в дебата за популизма и гражданския активизъм в най-вибриращото културно място в Загреб (Кино Европа) 15 април 2019г.

Анна Кръстева участва в дебата за популизма и гражданския активизъм в най-вибриращото културно място в Загреб (Кино Европа) 15 април 2019г.