Трудова мигация в Югоизточна Европа с участието на Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора

Трудова мигация в Югоизточна Европа с участието на Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Румъния, Сърбия, Черна гора. Ръководен от Владимир Петрониевич, Група 484, Сърбия,  2007 – 2008