Консултантска помощ на Столична община по проект "Отворени градове"

Консултантска помощ на Столична община по проект "Отворени градове"