Horizon 2020 project ReCriRe

Horizon 2020  project ReCriRe. Between the representation of the crisis and the crisis of representation. How crisis changed the symbolic background of European societies and identities. Implication for policies and policy making Project led by Association des agencies de la democratie locale with 16 participants, including NBU (2015-2018).
Върпосник Преглед на контекста Въпросникът е първа стъпка от мащабния проект и има за цел по-доброто разбиране на нуждите, чувствата и нагласите на хората, като изследването цели разработването на програми и политики, които са в по-голяма степен съответстващи на местната култура.