HERA - Мрежа за борба с трафика на хора в Централна и Източна Европа

HERA - Мрежа за борба с трафика на хора в Централна и Източна Европа , ръководен от Центъра за Европейско публично право, Атина, Гърция (2006 – 2007) с участието на 11 страни