Активно стареене за възрастните мигранти в Европа

Активно стареене за възрастните мигранти в Европа, Европейски проект, спонсориран от Министерството на поколенията, семействата и интеграцията в Северна Вестфалия, Германия