Обобщенията на основните рузултати от проекта CEASEVAL бяха публикувани

Проектът CEASEVAL (Оценка на Общата европейска система за убежище под натиск и препоръки за бъдещо развитие), финансиран по програмата "Хоризонт 2020" официално приключи, но все още ни предстои да споделяме неговите резултати! CORDIS очерта основните резултати от CEASEVAL заедно с тези от няколко други проекта. Научете повече тук и тук.


#research #european #projects #refugees #asylum #horizon2020