Илдико Отова

Илдико Отова

Илдико Отова

Илдико Отова има докторска степен по Политически науки от Нов български университет, лауреат на стипендията “Чарлз Мозер” за отлични постижения в областта на политологията. Специализирала е в Националното училище по администрация (ENA), Франция. Работи като изследовател в множество национални и международни проекти в областта на миграцията и бежанските въпроси, градските политики и гражданствеността, крайно десения популизъм и екстремизъм. Илдико Отова преподава Европейска миграционна политика в Софийския университет, катедра “Европеистика”. Има множество публикации на английски, френски и български език.


E-mail
Phone
( +359 ) 887 385 559