АННА KРЪСТЕВА

АННА KРЪСТЕВА

АННА KРЪСТЕВА

Анна Кръстева е създател и ръководител на CERMES, професор в Департамента по политически науки на Нов български университет, доктор хонорис кауза на Университета Лил 3 във Франция. Тя е автор и съставител на 30 книги и над 100 статии, публикувани в над 20 страни. Основните сфери на нейните изследвания и преподаване са миграционна и бежанска политика, крайно-десен популизъм, гражданственост и граждански мобилизации. Ръководила е и участвала в множество национални, регионални и европейски проекти по 5-та, 6-та и 7-ма рамкови прорами. Миналата година ръководи проекта “Секуритизация и нейното влияние върху човешките права и човешката сигурност“, през настоящата година ръководи европейски проект за трудови миграции в Западните Балкани.  Понастоящем тя участва в два проекта по Хоризонт 2020 „Представителство на кризата и криза на представителството“ и „Оценка на общата еевропейска бежанска политика и препоръки за бъдещо развитие“.  Участвала е в Световния форум по демокрация (2017). Тя е била гост-професор в Институтите за политически изследвания в Париж и Лил, Института за европейски изследвания на Университета Париж 8, Института за академични изследвания в Нант, Университета Лавал, Квебек, Унверситета в Мец, Висшето нормално училище в Париж и Лион, и е чела лекции в многобройни европейски университети. Тя е председател и член на множество международни научни съвети, сред които на Дома за науките за човека в Дижон и ESFAM, главен редактор на списанието Southeastern Europe (Brill), член на редколегията на Nationalism and ethnic politics (Routledge) и  Europeana (Shangai and Paris). Тя е член на Борда на Дипломатическия институт.


E-mail
Phone
(359) 887 23 95 68
WEB PAGE
Блог