Последици от членството на България в ЕС върху имиграционните тенденции и политиките за интеграция на имигранти на българския трудов пазар

Последици от членството на България в ЕС върху имиграционните тенденции и политиките за интеграция на имигранти на българския трудов пазар, Институтът за икономическа политика (София) с любезната подкрепа на Германския Маршал Фонд на Съединените Щати (Вашингтон) и участието на CERMES (2007-2008)